Türkiye’de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler

Bu dersimizde 11. SINIF COĞRAFYA, AYT COĞRAFYA ve KPSS COĞRAFYA müfredatında bulunan Türkiye’de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ayrıca Türkiye’de yetişen bir çok tarım ürününün hangi bölgelerde, hangi iklim koşullarında ne kadar oranda yetiştirildiğini güncel TÜİK verilerine dayanarak konuşacağız.

Bu dersin tamamını bu notları kullanarak işlediğim dersi aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.

Tarım’da Verimi Etkileyen Faktörler

Sulamanın Tarıma Etkileri

Kurak ve akarsu ağının yetersiz olduğu bölgelerde tarımda sulamanın artması ile;

 • Ekilen alan artar
 • Verim artar
 • Toplam üretim miktarı artar
 • Tarım ürünü çeşitliliği artar
 • İklime bağlılık azalır
 • Çiftçinin geliri artar göç azalır
 • Nadas ve Kuru tarım yöntemleri azalır
NADAS toprağın bir yıl ekilerek diğer yıl boş bırakılmasıdır. Nadas uygulamasının iki temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi toprağın yeterince sulanamaması, ikincisi ise topraktaki mineral dengesinin sağlanamaması. Nadas Türkiye’de en çok , tarımda sulama yetersizliği yaşayan İç Anadolu Bölgesinde yaygındır. En az nadas uygulaması ise Karadeniz bölgesindedir.Nadas sonucunda boş bırakılan toraklar erozyona uğrar, bu durum toprağın verimin azalmasına neden olur.
Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler
Türkiye’de Tarım Alanlarının Kullanım Şekli

Makina Kullanımının Tarıma Etkileri

Makine kullanımı genellikle yer şekillerine bağlıdır. İç Anadolu, G. Doğu Anadolu gibi sade yer şekillerine sahip bölgelerimizde makine kullanımı yaygındır. D. Anadolu, Doğu ve Batı Karadeniz gibi engebeli bölgelerde makine kullanımı zordur ve yaygın değildir. Bir yerde makine kullanımının artması halinde;

 • Ekilen alan artar
 • Verim artar
 • Toplam üretim miktarı artar
 • Tarım ürünü çeşitliliği artar
 • Ekim – Dikim ve hasat süresi kısalır

Gübrelemenin Tarıma Etkileri

 • Doğal ve Suni (Yapay) olmak üzere iki çeşidi bulunur.
 • Suni gübre daha verimlidir.
 • Suni gübre fosfat ve kükürtten üretilir. Bu iki maden Türkiye’de az bulunur ve ithal edilir. Bu yüzden suni gübre ithal edilir ve pahalıdır.
 • Doğal gübre İç Anadolu’da ve Doğu Anadolu’da bol olmasına rağmen yakacak olarak kullanılır

Zirai Mücadelenin / İlaçlamanın Tarıma Etkileri

 • Tarımsal ürünlere zarar verecek canlılar üretimde ve verimde azalmalara neden olmaktadır.
 • Zararlı bu canlılardan tarım ürünlerini korumak için kimyasal ilaçlarla mücadele yapılmaktadır.

Toprak Analizinin Tarıma Etkileri

 • Tarım yapılacak toprağın öncelikle ekilecek tarım ürünü için uygunluğunun bilinmesi gerekir.
 • Toprak yapısının uygunluğuna göre tarım ürünü seçimi yapılır veya toprağa haricen mineral takviyesi yapılır.
 • Ülkemizdeki tarım alanlarının önemli bir kısmında eğimin fazla olması, toprak tabakasının ince olmasına ve erozyonun fazla olmasına neden olmaktadır.

Tohum Islahının Tarıma Etkileri

 • Birim alandan en yüksek verimin alınması için kaliteli ve verimli tohumların kullanılması gerekir.

Pazarlama ve Devletin Destekleme Alımlarının Tarıma Etkileri

 • Bazı tarım ürünlerine devlet tarafından destek verilir ve taban fiyat politikası uygulanarak devlet tarafından alım garantisi verilir. Bu tarım ürünlerinden bazıları;
 • Fındık -> Fiskobirlik
 • Çay -> Çaykur
 • Şeker Pancarı -> Pankobirlik
 • Üzüm, incir, zeytin, Pamuk -> Tariş
 • Pamuk, Yerfıstığı, Yağlı tohumlar -> Çukobirlik
 • Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Mısır, Pirinç, Haşhaş -> Toprak Mahsulleri Ofisi

Destekleme Alımının / Taban Fiyat Uygulamasının Yararları;

 • Çiftçiyi yapay fiyat dalgalanmalarından korur.
 • Ürünün sürekli olarak ekilmesini sağlar.
 • Ürünün ülke genelinde fiyatının belirlenmesini sağlayarak tüketiciyi korumuş olur.
DİKKAT!
Devlet kontrolü ile Devlet desteği kavramları farklı kavramlardır. Devlet kontrolünde olan tarım ürünleri; Haşhaş, Tütün, Kenevir, Pirinç (Çeltik) ‘tir

Çiftçinin Eğitiminin Tarıma Etkileri

Tarımda verimi etkileyen faktörlerin başında çiftçinin eğitimi gelir. Bunun nedeni verimi etkileyen tüm faktörlerin uygulanmasında çiftçinin rolü bulunmaktadır.

Türkiye’de Uygulanan Tarım Yöntemleri

Geleneksel / Ekstansif Tarım Yöntemleri

Sulama, gübreleme, makine kullanımı gibi modern ve teknolojik yöntemler uygulanamaz. İnsana ihtiyaç fazladır ve verim düşüktür. İç Anadolu, D. Anadolu ve Doğu Karadeniz’de genellikle bu yöntem uygulanır.

Modern / İntansif Tarım Yöntemleri

Gelişmiş teknoloji ve teknikler kullanılır. Üretim ve verim yüksektir. İnsana duyulan ihtiyaç azdır. Çukurova, Ege ve Güney Marmara kıyılarında genellikle bu yöntem kullanılır

Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Tarım Ürünleri

DİKKAT!
Aşağıda verilen tarım ürünlerinde 2020 yılı itibarıyla TÜİK verilerinde önemli bir değişiklik olmadığı için 2016 yılı TÜİK verileri verilmiştir. Veriler her yıl kontrol edilerek TÜİK verilerinde önemli bir değişiklik olduğu taktirde grafiklerde değişiklik yapılacaktır.

Türkiye’de Buğday Yetiştiriciliği

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 1
İllere göre buğday üretimi – 2016 TÜİK
 • Buğday yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak bir hava ister.
 • En çok yetiştiği iller Konya, Ankara, Diyarbakır, Tekirdağ
 • En çok yetiştiği bölge  İç Anadolu Bölgesi ‘dir
 • Buğdaydan ilk hasat sıcaklık yüzünden  Akdeniz Bölgesi ‘nden alınır.
 • Buğdaydan son hasat soğuk olması nedeniyle  D. Anadolu Bölgesi (Erzurum – Kars bölümü)’nden alınır.
 • Buğday Doğu Karadeniz kıyılarında (Trabzon ve Rize) her mevsim yağışlı olduğu için yetiştirilemez.
 • Akdeniz Bölgesi’nin en verimli buğday yetiştiriciliği potansiyeline sahip olsa da, ekonomik değeri daha yüksek olan ürünleri tercih ettiği için buğday üretimi azdır.
 • İç Anadolu bölgesinde Buğday üretimindeki dalgalanmaların nedeni yağıştaki yıllık dalgalanmalardır.
 • Buğday sıcaklık yüzünden Akdeniz’de mayıs, İç Anadolu’da Temmuz, D. Anadolu’da Ağustos ayında hasat edilmektedir.
 • Erzurum – Kars platosunda yetiştirilen buğdaya “ Yazlık Buğday “ denilmektedir.

Türkiye’de Arpa Yetiştiriciliği

 • Buğdaydan sonra en çok yetiştirilen tahıldır.
 • En çok İç Anadolu Bölgesinde ( Özellikle Konya ve Ankara ) yetişir.
 • Buğdaya göre soğuğa daha dayanıklıdır.
 • Bira ve hayvan yemi yapımında kullanılır.

Türkiye’de Mısır Yetiştiriciliği

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 2
İllere göre mısır üretimi – 2016 TÜİK
 • Su isteği yüksek olan bir bitkidir.
 • Karadeniz ikliminde doğal olarak yetişebilir.Diğer yerlerde sulama ile yetişir.
 • En çok Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir.
 • Mısır en çok sırasıyla; Adana (Çukurova), Konya, Mardin, ve Şanlıurfa’da yetiştirilmektedir.
 • Mısır yağ sanayisinde hayvan yemi olarak ve gıda sanayisinde ham madde olarak kullanılır.

Türkiye’de Yulaf-Çavdar Yetiştiriciliği

 • Soğuğa dayanıklı bir tarım ürünüdür.
 • Gıda sanayisinde ve hayvan yemi olarak kullanılır.
 • Yulaf üretiminde -> Marmara, İç Anadolu bölgesi
 • Çavdar üretiminde -> İç Anadolu bölgesi birincidir.

Türkiye’de Pirinç Yetiştiriciliği

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 3
İllere Göre pirinç üretimi – 2016 TUİK
 • Çeltik / pirinç suyla dolu tarlalarda yetiştirilir.
 • Türkiye’de pirinç akarsu kenarlarında suyla dolu tarlalarda yetişir.
 • En çok Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetişir.
 • Edirne, Samsun, Balıkesir, Çanakkale en çok pirinç üreten şehirlerimizdir.
 • Haritalı sorularda akarsuyun bulunduğu alanlar pirinç tarımının yapıldığı alanlardır şeklinde yorum yapılabilir.
 • Pirinç tarlaları sulak alanlar olduğu için bu alanlar da sivrisinekten bulaşan sıtma hastalığının yayılmaması için devlet kontrolünde olan bir tarım ürünüdür.

Türkiye’de Pamuk Üretimi

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 4
İllere göre pamuk üretimi – 2016 TÜİK
 • Pamuk büyüme döneminde sulama, olgunlaşma döneminde yüksek sıcaklık ve kuraklığa ihtiyaç duyar.
 • Türkiye’de en çok pamuk Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgesinde yetiştirilmektedir.
 • En çok pamuk Şanlıurfa, Aydın, Hatay ve Diyarbakır illerinde yetiştirilmektedir.
 • Ayrıca mikroklima alan olması yüzünden Iğdır pamuk yetiştiriciliği için uygun iklim koşuluna sahiptir.
 • Türkiye pamuk üretiminde Dünyada Çin, Hindistan, ABD, Pakistan, Brezilya, Özbekistan ve Avustralya’dan sonra sekizinci sıradadır. Tüketimde ise 4. sıradadır. Bu yüzden tekstil sanayisi Türkiye’de çok gelişmiştir.

Türkiye’de Tütün Üretimi

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 5
İllere göre Tütün üretimi – 2016 TÜİK
 • Üretim alanları kaliteyi korumak için devlet tarafından belirlenir.
 • İç Anadolu dışında diğer bölgelerde üretilir.
 • En çok Ege bölgesinde üretimi yapılır.
 • Denizli, Manisa, Adıyaman ve Samsun en çok tütün üretimi yapan şehirlerdir.

Türkiye’de Şeker Pancarı Üretimi

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 6
İllere göre Şeker Pancarı üretimi – 2016 TÜİK
 • Şeker sanayisi hammaddesi yakınında kurulmak zorundadır. Bunun nedeni şeker pancarının çabuk bozulması ve uzun mesafelere taşındığında üretim maliyetinin artmasıdır.
 • Şeker Pancarı en çok İÇ ANADOLU Bölgesinde yetişir.
 • Şeker pancarı Güney Doğu Anadolu Bölgesinde GAP ‘ın uygulanmadığı alanlarda yetiştirilemez. (Nedeni toprağın çok kuru olmasıdır.)
 • Güney Doğu Anadolu Bölgesinde GAP ‘ın uygulandığı alanlarda ise ekonomik değeri daha yüksek tarım ürünleri yetiştirildiği için tercih edilmez ve yetiştirilmez.
 • Doğu Karadeniz kıyılarında ise aşırı yağış nedeniyle toprağın çok nemli olması yüzünden ekonomik değer taşıyacak ölçüde yetiştiriciliği yapılamaz.
 • Akdeniz, Ege ve Güney Marmara gibi kıyılarımızda ekonomik değerinin düşük olması nedeniyle tercih edilmez ve yetiştirilmez.
 • İç Anadolu dışında, D. Anadolu, Ergene, Orta Karadeniz ve İç batı Anadolu ‘da yetişir.
Şeker Pancarının artıkları hayvan yemi (Küspe) yapımında kullanılır. Şeker fabrikalarının olduğu yerlerde Besi ve Ahır hayvancılığı gelişme gösterir. Afyon ‘da besi ve ahır hayvancılığının gelişmesi bu duruma örnek gösterilebilir.
Türkiye’nin ilk şeker fabrikaları; Uşak Şeker Fabrikası, Alpullu (Kırklareli Şeker Fabrikası, Turhal (Tokat) şeker fabrikasıdır

Türkiye’de Haşhaş Üretimi

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 7
İllere göre haşhaş üretimi – 2016 TÜİK
 • En çok Afyon ve Konya’da üretimi yapılır.
 • Uyuşturucu yapımında kullanıldığı için devlet kontrolündedir.
 • Haşhaştan narkoz yapan tesislere ALKOLOİD fabrikası denilir.
 • Dünyanın en büyük ALKOLOİD fabrikası Afyon’da bulunur
 • Üretimi devlet kontrolündedir.

Türkiye’de Kenevir Üretimi

 • Uyuşturucu madde elde edilen kenevirin üretimi devlet kontrolündedir.
 • 2019 yılına kadar Türkiye’de sadece Samsun ilinde kenevir yetiştiriciliğine izin veriliyordu.
 • 2019 yılında alınan kararla Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde ve bu illerin bütün ilçelerinde  kenevir yetiştiriciliğine devlet kontrolünde izin verildi.
 • 2018 yılı tük verilerine göre Türkiye üretiminin %100 ‘ü Samsun’da gerçekleşti(7 ton)
 • Ayrıca kenevir bitkisinin liflerinden halat ve ip yapılır. Tohumlarından mobilyacılıkta kullanılan bezir yağı elde edilir.

Türkiye’de Çay Üretimi

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 8
İllere göre çay üretimi – 2016 TÜİK
 • Yılda 1600mm’den fazla yağışın olduğu, yıkanmış, kireçsiz ve kalın toprakların olduğu ayrıca sert rüzgarlara karşı korunaklı yarı gölgeli yarı ışıklı ortamlar çay yetiştiriciliği için elverişli yerlerdir.
 • Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun kıyıları ülkemizde çayın üretildiği tek alanlardır.
 • Türkiye’ nin yıllık ortalama yaş çay üretimi yaklaşık 1.350.000 tondur.
 • Çay Doğu Karadeniz illerinde MİKROKLİMA alana bağlı olarak üretilmektedir.

Türkiye’de Ayçiçeği Yetiştiriciliği

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 9
İllere göre ayçiçeği üretimi – 2016 TÜİK
 • Yetişme döneminde su, olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak bir hava ister.
 • En çok sırasıyla Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde Ayçiçeği, üretimi yapılmaktadır.
 • En çok ayçiçeği üretimi yapan illerimiz ise sırasıyla, Tekirdağ, Edirne, Konya ‘dır.

Türkiye’de Soya Fasulyesi Üretimi

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 10
İllere göre soya fasulyesi üretimi – 2016 TÜİK
 • Doğal yetişme koşullarının en uygun olduğu bölge Karadeniz bölgesidir.
 • Karadeniz bölgesi dışındaki bölgelerde sulama ile yetiştirilebilir.
 • Türkiye’deki toplam soya üretiminin yarısından fazlası Adana’da üretilmektedir.
 • Akdeniz ve Ege kıyılarında ikinci ürün olarak yetiştirilmektedir.

Türkiye’de Gül Üretimi

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 11
İllere Göre Gül Üretimi – TÜİK 2016
 • Ilıman iklim koşullarını sever, don olaylarından olumsuz etkilenir.
 • Uçucu yağ, kozmetik ve besin sanayisinde ham madde olarak kullanılır.

Türkiye’de Görülen Başlıca Toprak Tipleri

Türkiye’de Anason Üretimi

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 12
İllere göre anason üretimi – 2016 TÜİK
 • En çok Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yetiştirilir.
 • İçki yapımında aroma olarak kullanılır.
 • ÜRETİMİNDE DEVLET KONTROLÜ YOKTUR

Türkiye’de Yer Fıstığı Üretimi

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 13
İllere göre yer fıstığı üretimi – 2016 TÜİK
 • Sıcak iklimlerde sulama ile yetiştiriciliği yapılır.
 • Akdeniz bölgesi üretimde birincidir.
 • Toplam üretimin yarısından fazlası Adana’da gerçekleştirilir.

Türkiye’de Zeytin Üretimi

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 14
İllere göre zeytin üretimi – 2016 TÜİK
 • Zeytin Akdeniz ikliminde yetişen bir maki türüdür.
 • En çok EGE, Akdeniz kıyıları, Marmara ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin batı kesiminde yetişir.
 • Aydın ve İzmir şehirleri üretimde ilk sırada yer alır.
 • Ayrıca Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep ve Mersin önemli zeytin üretimi yapılan illerimizdir.
 • Üretimin yarısından fazlasını EGE bölgesi karşılar.
 • Zeytin üretimi bir yıl az bir yıl fazla olmaktadır. Bu durumun iklim koşulları yada üretim şekli ile bir alakası yoktur.Tamamen bitkinin özelliği ile alakalıdır.
Zeytin Akdeniz ikliminin tarım ürünüdür. Türkiye’de en belirgin Akdeniz iklimi Akdeniz kıyılarında görülür. Akdeniz kıyıları tüm Zeytin üretim alanları içerisinde en kaliteli zeytin üretim potansiyeli olan bölgedir. Ancak Akdeniz bölgesinde ekonomik değeri daha yüksek tarım ürünleri yetiştirildiği için üretimde birinci olmamıştır.

Türkiye’de Nohut Üretimi

 • En çok İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde yetişir.
 • Antalya, Uşak, Kırşehir, Konya nohutun en çok yetiştirildiği illerdir.
 • Baklagiller grubunda olduğu için nöbetleşe ekimde kullanılır.

Türkiye’de Fasulye Üretimi

 • Ülkemizde sulama imkanı olan tüm tarım alanlarında yetiştiriciliği yapılabilir.
 • Kuru fasulyenin üretim birincisi İç Anadolu bölgesidir.
 • En çok fasulye üretimi  sırasıyla; Konya, Nevşehir, Niğde, Bitlis illerinde gerçekleşmektedir.

Türkiye’de Yeşil Mercimek Üretimi

 • Kurakçıl bitkilerden olan yeşil mercimek en fazla İç Anadolu bölgesinde yetişir.
 • Sırasıyla; Yozgat, Çorum, Ankara, Kırşehir illerinde üretimi yapılmaktadır.

Türkiye’de Kırmızı Mercimek Üretimi

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 15
İllere göre kırmızı mercimek üretimi – 2016 TÜİK
 • Baklagiller içerisinde kuraklığa en dayanıklı tarım üründür.
 • Yaz yağışları olan yerlerde yetiştiriciliği yapılamaz.
 • Türkiye’de en çok kırmızı mercimek üretimi Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yapılmaktadır.

Türkiye’de Üzüm Üretimi

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 16
İllere göre üzüm üretimi – 2016 TÜİK
 • Işık isteği fazladır.
 • Üretim birincisi Ege bölgesidir.
 • En çok üzüm üretimi sırasıyla; Manisa, Denizli, İzmir, Mersin illerimizde gerçekleştirilmektedir.
 • Türkiye kuru üzüm ihracatında Dünya birincisidir.
 • İklim seçiciliği azdır.
 • -15 ° düşük sıcaklıklarda bile yetiştirilebilir. Bu yüzden üretim alanı geniş olan tarım ürünlerinden birisidir.

Türkiye’de Elma Üretimi

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 17
İllere göre elma üretimi – 2016 TÜİK
 • Elma üzüm gibi soğuğa dayanıklı bir tarım ürünüdür. Elmanın iklim seçiciliğinin az olması nedeniyle üretim alanı geniştir.
 • En çok Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yetiştirilir.
 • En çok elma üretimi yapan illerimiz; Isparta, Karaman, Niğde ve Antalya’dır.
 • Amasya elması en çok Amasya’da değil Niğde’de üretilir.
 • 2016 yılında üretilen Amasya elmasının %66 ‘sı Niğde’de sadece %3,3’ü Amasya’da üretilmiştir.

Türkiye’de Kayısı Üretimi

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 18
İllere göre kayısı üretimi – 2016 TÜİK
 • Türkiye’de kayısı üretiminde ilk sırada Malatya gelir sonrasında sırasıyla Elazığ, Kahramanmaraş ve Iğdır en fazla kayısı üreten kentlerimizdir.
 • Türkiye kuru kayısı ihracatında birinci sıradadır.

Türkiye’de İncir Üretimi

Türkiye'de Tarım ve Tarımı Etkileyen Faktörler 19
İllere göre incir üretimi – 2016 TÜİK
 • Başta Akdeniz iklimi olmak üzere tüm ılıman iklimlerde yetiştiriciliği yapılabilir.
 • Don olaylarından olumsuz etkilenir.
 • En çok Ege bölgesinde üretimi yapılır.
 • En çok incir üretimi yapan kentlerimiz sırasıyla; Aydın, İz mir ve Bursa’dır.
 • Türkiye kuru incir ihracatında dünyada ilk sırada yer alır.

Türkiye’de Turunçgil Üretimi

 ÜrünlerİllerTürkiye üretimindeki payı (%)
 Portakal Antalya 27,7
 Adana 23,9
MandalinaHatay 40,2
 Adana 29,2
 LimonMersin 69
 GreyfurtAdana 77
 • Kış sıcaklıklarının yüksek olduğu Akdeniz ikliminde yetiştiriciliği yapılabilir.
 • Don olaylarından çok olumsuz eklenir.
 • En çok Akdeniz, Ege kıyılarında üretimi yapılır.
 • Ayrıca mikro-klima alana bağlı olarak Doğu Karadeniz kıyılarında özellikle Rize ve çevresinde üretimi yapılabilmektedir.

Türkiye’de Muz Üretimi

 • Tropikal iklim meyvesi olan muz ülkemizde sadece Akdeniz bölgesinde Mersin (Anamur ve çevresi), Antalya (Alanya, Gazipaşa) ve Hatay çevresinde yetiştirilmektedir.
 • Türkiye’de üretilen doğal koşullarda üretilen muz mikro-klima alana  bağlı olarak yetiştirilir.

Türkiye’de Fındık Üretimi

 • Ilıman iklim bitkisidir.
 • Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yetiştiriciliği yapılır.
 • Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Sakarya, Düzce fındığın en çok üretildiği yerlerdir.
 • Dünya’da tüketilen fındığın yaklaşık % 80 Türkiye’de üretilir.
 • Merkezi Giresun’da bulunan FİSKOBİRLİK tarafından destekleme alımı yapılır.

 

Türkiye’de Antep Fıstığı Üretimi

Türkiye'de tarım ve tarımı etkileyen faktörler
Türkiye’de tarım ve tarımı etkileyen faktörler
 • Menengiç bitkisinin aşılanması ile elde edilir.
 • Yazların sıcak ve kurak, kışların ise çok soğuk olmadığı yerlerde yetişir. Bu iklim koşullarını en iyi karşılayan yer Güneydoğu Anadolu bölgemizde bulunan Gaziantep ve Şanlıurfa çevresidir.
 • Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman illeri en çok Antep fıstığı yetiştiren illerimizdir.

TÜRKİYE’DE SEBZECİLİK

Sebzecilik için;

 • Uygun iklim koşulları
 • Toprak bakımı
 • Sulama
 • Çapalama ve zararlılarla mücadele gereklidir.
 • Türkiye’de sebzecilik için en uygun iklim koşullarına sahip  yerler Akdeniz ve Ege kıyılarıdır.
 • Doğu Anadolu bölgesi ise düşük sıcaklıklarından dolayı sebze üretimi için elverişli değildir.
 • Türkiye’de en çok yetiştirilen sebzeler; domates, biber, karpuz, patlıcan ve salatalıktır.

TÜRKİYE’DE SERACILIK

Örtü altı tarım olarak ta bilinir. Üzeri naylon yada cam malzeme kullanılarak kapatılan tarım alanlarında yapılır. Amaç kapatılan tarım alanının içine güneş ışığının girmesi ve içerideki sıcaklığı kontrol etmektir.  Seralarda genellikle ekonomik getirisi yüksek olan sebze yetiştirilmektedir. Güneşli gün sayısının fazla olduğu

 • Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olmakla birlikte, Marmara ve Karadeniz kıyılarında sınırlı alanlarda gelişmiştir.
 • Kışları soğuk geçen Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde ısıtma maliyeti yüksek olduğu için yapılmaz.

Türkiye’nin İlk Sırada Olduğu Tarım Ürünleri

 1. Sırada: Fındık, incir, kayısı, kiraz, ayva, nar
 2. Sırada: Nohut, salatalık, biber, patlıcan
 3. Sırada: Domates, mercimek, patlıcan, yeşil biber
 4. Sırada: Soğan ve zeytin
 5. Sırada: Şeker Pancarı
 6. Sırada: Tütün, çay, elma
 7. Sırada: Pamuk ve arpa
 8. Sırada: Badem
 9. Sırada: Buğday, Çavdar, Greyfurt
 10. Sırada: Limon

 

Ahmet Burak Kargı

2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinden mezun oldum, Mersin'de yaşıyorum. 10 yıldır Mersin'in köklü kurumlarında üniversiteye hazırlık ve Kpss coğrafya derslerine hazırlık konusunda adaylara yardımcı oluyorum.Üniversiteye hazırlık ve KPSS coğrafya dersleri soru çözümleri ve konu anlatımlarının bulunduğu bir youtube kanalım var. Ayrıca TYT Coğrafya Konu Anlatım kitabım ve Kpss Coğrafya konu anlatım kitabım bulunuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.