Türkiye’nin Ekonomi Politikaları (Özet)

Bu dersimizde ” Türkiye’nin Ekonomik Politikaları ” konusunu özet şeklinde kısaca konuşacağız. Türkiye’nin Ekonomi Politikaları Konusu hem KPSS COĞRAFYA hemde 11. SINIF COĞRAFYA müfredatında bulunuyor.

Bu konu ile ilgili ders anlatım videosuna aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin Ekonomi Politikaları

Türkiye’nin 1923-1930 Yılları Arasındaki Ekonomi Politikası

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları (Özet) 1

 • Yeterli sermayeye sahip olmayan yerli girişimciler desteklenmiştir.
 • Ekonomik kalkınma tarımda dayandırılmıştır.
 • İzmir iktisat kongresi ile ekonomiye yön verme çalışmaları başlamıştır. Çiftçinin desteklenmesi amacıyla alınan en önemli kararlardan birisi AŞAR vergisinin kaldırılması olmuştur.

Türkiye’nin 1930-1950 Yılları Arasındaki Ekonomi Politikası

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları
Türkiye’nin Ekonomi Politikaları
 • Dönemin ekonomiye damgasını vuran en önemli olay 1929 ‘da yaşanan “ BÜYÜK BUHRAN “ dır.
 • Türk Lirası değer kaybederek tarım ürünlerinin dış pazardaki fiyatları düşmüştür.
 • Devletin ekonomiye müdahalesi görüşü benimsenmiştir.
 • 1933’de I. Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanmıştır.
 • Sanayi’ nin yanı sıra Madenciliğin geliştirilmesi ve yeni kaynaklar bulunması için MTA ( Maden Tetkik Arama Enstitüsü)kuruldu. MTA ‘ya maddi kaynak bulmak için ETİBANK kuruldu.
 • I. Beş yıllık sanayi planı başarı ile uygulanmış bunun üzerine II. Beş Yıllık Sanayi Planının hayata geçirilmesine karar verildi. Ancak 1939 yılında II. Dünya Savaşının başlaması ile tam olarak uygulanamamış, savaş ekonomisi politikaları etkin olmuştur.
 • 1947 yılında Türkiye’nin IMF ‘ye üye olması ile birlikte ekonomi, uluslararası etkilere açık hale getirildi.

Türkiye’nin 1950-1960 Yılları Arasındaki Ekonomi Politikası

 • Bu dönem Türkiye’nin adeta bir şantiye görünümü aldığı dönemdir
 • Tarımsal üretim teşvik edilmiştir.
 • 50 bin traktör ithal edilerek makinalı tarım için önemli bir adım atılmıştır.
 • Çiftçinin ürünleri devlet tarafından yüksek fiyatlarla alınarak üretim desteklenmiş tarımsal üretim artmıştır.
 • Dönemin en önemli gelişmelerinden biriside 1954 yılında kabul edilen Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’dur.

Türkiye’nin 1960  Yılından Sonraki Ekonomi Politikası

 • Kalkınmanın planlı bir şekilde gerçekleşmesi için beş yıllık kalkınma planları oluşturulmaya başlandı. Bunun için Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu.
 • 1962 yılında bir yıllık kalkınma planı yapılmıştır.
 • 1963 yılında ilk Beş Yıllık Kalkınma Planı oluşturuldu. Günümüze kadar 11 beş yıllık kalkınma planı oluşturuldu.
 • Günümüzde DPT ‘nin yerini Kalkınma Bakanlığı almıştır.

Türkiye’de Sanayi

Ahmet Burak Kargı

2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinden mezun oldum, Mersin'de yaşıyorum. 10 yıldır Mersin'in köklü kurumlarında üniversiteye hazırlık ve Kpss coğrafya derslerine hazırlık konusunda adaylara yardımcı oluyorum.Üniversiteye hazırlık ve KPSS coğrafya dersleri soru çözümleri ve konu anlatımlarının bulunduğu bir youtube kanalım var. Ayrıca TYT Coğrafya Konu Anlatım kitabım ve Kpss Coğrafya konu anlatım kitabım bulunuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.