Türkiye’de Göçler

Bu dersimizde Göç Nedir, Türkiye’de Göç Hareketi, Göçlerde itici ve çekici faktörler nelerdir sorularının yanıtlarını arayacağız. Türkiye’de göçler konusu KPSS COĞRAFYA müfredatı konuları arasında yer alır.

İnsanların yaşadıkları yerleri çeşitli nedenlere bağlı olarak sürekli yada geçici olarak yer değiştirmelerine göç denir. Göçler; yere, zamana ve nedenine göre gruplandırılabilir.

TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN NEDENLERİ

Türkiye’de Göçlerin Doğal Nedenleri

 • Doğal Afetler (Erozyon, Sel, Deprem, Kuraklık, Volkanik Püskürmeler, Heyelan, Yangınlar vb..)

Türkiye’de Göçlerin Siyasi Nedenleri

 • Savaş
 • Siyasi Baskılar
 • Etnik Baskılar
 • Dini Baskılar
 • Terör
 • Nüfus Mübadeleleri
 • Sınır değişiklikleri

Türkiye’de Göçlerin Sosyal Nedenleri

 • Eğitim
 • Sağlık
 • Kültürel imkanların çeşitliliği
 • Sağlık hizmetlerinin yetersizliği
 • Dini Sebepler

Türkiye’de Göçlerin Ekonomik Nedenleri

 • İş imkanları
 • Doğal kaynakların varlığı
 • Geçim sıkıntısı
 • Gelir dengesizliği
 • Tarımda makineleşme
 • Toprakların miras yoluyla bölünmesi

TÜRKİYE’DE GÖÇLERDE ÇEKİCİ FAKTÖRLER

 • Yaşam standartlarını yükseltme arzusu
 • Daha iyi eğitim alma isteği
 • Kültürel, sosyal ve sağlık imkanlarından daha fazla yararlanma istediği
 • Kariyer ve daha iyi  iş imkânı isteği
 • Kişisel özgürlüklerini ve inanç özgürlüklerini daha iyi yaşama isteği
 • Aile, akraba, arkadaş ve aynı kültürdeki insanlarla birlikte olma isteği

TÜRKİYE’DE GÖÇLERDE İTİCİ FAKTÖRLER

 • Nüfus artış hızının yüksek olması
 • Savaş ve doğal afetler
 • Sosyal ve kültürel hizmetlerin yetersiz olması
 • Temel ihtiyaçların karşılanmasındaki zorluklar
 • İşsizlik
 • Dini, siyasi ve etnik baskılar
 • Güvenlik ihtiyacı
 • Kamulaştırma faaliyetleri

TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN SONUÇLARI

 • Kent nüfusu artar.
 • Nüfus dağılışında dengesizlik olur.
 • Kentlerde gecekondulaşma artar.
 • Alt yapı ve üst yapı hizmetleri aksar.
 • Eğitim ve Sağlık hizmetleri aksar.
 • Ormanlık alanlar tahrip edilir.
 • Çevresel sorunlar ortaya çıkar.
 • Sanayi tesisleri kent merkezleri içinde kalır. Kentlerde kültürel çeşitlilik artar.
 • Kurumuş akarsu yatakları gibi yerleşmeye uygun olmayan alanlar yerleşme haline getirilip sel ve su taşkınlarının can ve mal kayıplarının artmasına neden olur.

TÜRKİYE’DE GÖÇÜ ÖNLEMENİN YOLLARI

 • Kırsaldaki iş imkanlarının geliştirilmesi
 • Tarımda sulama olanaklarının artırılması
 • Besi ve ahır hayvancılığının kırsalda yaygınlaştırılması
 • Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerine dayalı sanayi kollarının geliştirilmesi.
 • Eğitim, sağlık ve sosyal imkanların kırsalda artırılması.
DİKKAT!
Göçün yönü günümüzde kentten kente doğrudur
DİKKAT!
En çok göç veren bölgelerimiz; Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleridir.
DİKKAT!
En çok göç alan bölgelerimiz; Marmara ve Ege Bölgelerimizdir.

TÜRKİYE’DE GÖÇ TÜRLERİ

TÜRKİYE’DE SÜREKLİ GÖÇLER (Kalıcı Göçler)

Nüfusun göç hareketini kalıcı olarak gerçekleştirmesidir. Türkiye’deki göçlerin büyük çoğunluğu bu şekilde gerçekleşir.

TÜRKİYE’DE Sürekli Göç Veren Yerlerin Özellikleri:

 • Tarımsal faaliyetler azalır
 • Kadın nüfus oranı artar
 • Yaşlı nüfus oranı artar
 • Yatırımlar atıl kalır ve azalır

TÜRKİYE’DE MEVSİMLİK GÖÇLER ( Geçici Göçler)

Nüfusun göç hareketini belirli bir süre için yaptığı göçlerdir.

Mevsimlik Göçlerin Nedenler:

 • Turizm faaliyetleri
 • Tarım işçisi göçü (Adana’ya pamuk toplamak için gelen işçiler)
 • Yaylacılık faaliyetleri (Karadeniz ve Akdeniz yaylaları)
 • Eğitim göçleri
 • Ormancılık faaliyetlerindeki iş gücü ihtiyacı
 • Avcılık ve balıkçılık gibi ekonomik faaliyetler
 • Yaz mevsiminde inşaat sektöründe büyük şehirlere yapılan inşaat işçisi göçü.

İÇ GÖÇLER

Ülke sınırları içerisinde yapılan göçlerdir. Toplam nüfusu ve nüfus artış hızını etkilemezler.

DIŞ GÖÇLER

Ülke sınırları dışına yapılır. Nüfus artış hızı ve nüfus sayısı üzerinde etkilidirler.

 

Ahmet Burak Kargı

2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinden mezun oldum, Mersin'de yaşıyorum. 10 yıldır Mersin'in köklü kurumlarında üniversiteye hazırlık ve Kpss coğrafya derslerine hazırlık konusunda adaylara yardımcı oluyorum.Üniversiteye hazırlık ve KPSS coğrafya dersleri soru çözümleri ve konu anlatımlarının bulunduğu bir youtube kanalım var. Ayrıca TYT Coğrafya Konu Anlatım kitabım ve Kpss Coğrafya konu anlatım kitabım bulunuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.